Nikah İşlemleri

NİKÂH BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Her Çift İçin 1' er Adet Sağlık Raporu Aile Hekiminden kan alınmaktadır.(Talasemi tahlil sonuçları Aile hekimine onaylatılacaktır. Resimli ve imzalı olacaktır.)
 2. Her Çift İçin 5’ er Adet Vesikalık Fotoğraf.
 3. Her Çift İçin 1’ er Adet T.C. Kimlik Aslı
 4. Nikâh başvurusu yapıldıktan sonra Uluslar Arası Aile Cüzdan Ücreti Yatırılacaktır Çiftlerin başvuruya birlikte gelmesi zorunludur.
 5. İkametgâh zorunluluğu kaldırılmıştır.
 6. Bayanlar için boşanma ve eşinin ölüm durumu üzerine 300 gün süre geçmelidir veya Aile Mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılma kararını getirilmesi zorunludur.(Kesinleşmiş şehr-i ile )
 7. Bayanlar boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir.
 8. Bireyler (kız-erkek) 16 yaşını doldurmadıkça evlenemezler. Ancak Aile Mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler.
 9. 17 yaşını tamamlayan bireyler (erkek-kız) Velinin izni; eğer Veli yoksa Vasi veya Vesayet makamının izni ile evlenebilir. Müracata Anne ve Baba ile birlikte geleceklerdir.
 10. Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

YABANCI NİKÂH BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Bekârlık belgesi ( Apostilli )(Boşanmışsa boşanma tarihi)
 2. Doğum belgesi (Apostilli)  (Anne ve Baba adı, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri açık ve net yazılmış olacak.)
 3. Lahey sözleşmesine üye ülkelerin evrakları Apostilli olacak.
 4. Bu evraklar çevrimi yeminli tercüman tarafından noter onaylı olacak.
 5. Yukarıdaki nikâh için hazırlanacak olan belgelerin aynısı hazırlanacaktır.

NİKAH ÜCRETLERİ

 1. Nikâh Salonunda mesai saatlerinde yapılırsa 500,00 TL
 2. Nikâh Solonu Haricinde ve mesai saatleri dışında yapılan (Akşam ve Hafta sonları ) nikâh akitlerinde nikâh başına 1.000,00 TL.
 3. ilçe sınırları dışındaki nikâh akitlerinde 1.500,00 TL alınacaktır.