Başkanın Mesajı.

Sevgili Dörtyollu Hemşerilerim,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde göstermiş olduğunuz teveccühle Dörtyol Belediye Başkanı olarak seçildim. 9 Nisan 2019 tarihinde Dörtyol İlçe Seçim Kurulundan Belediye Başkanı Mazbatasını alarak sizlere hizmet etmeye başladım. Amacımız siz değerli hemşerilerimizin refahınıi huzurunu ve mutluluğunu sürdürülebilir olarak sağlamaktadır. Bunu sağlarken Dörtyol ilçemizin daha güzel daha yaşanabilir daha modern ve mutlu bir şehir haline getirmek öncelikli hedefimizdir.

2002 - 2004, 2009 - 2014 yıllarında da Dörtyol Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etme bahtiyarlığını yaşadım. Şu anda aynı duyguları misliyle yaşıyorum. Aralık 2012'de çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile Hatay İlimiz Mülki sınırlarını kapsayacak şekilde Hatay Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. Dörtyol Belediyemiz de Dörtyol İlçe Mülki  sınırlarını kapsayacak şekilde  Büyükşehir İlçe Belediyesi olmuştur. 6360 sayılı Kanun ile hizmet edeceğimiz alan yaklaşık mülki sınırlar olarak 350 km2'dir.

Stratejik Planlar daha önce 2015 - 2019 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik plan olarak hazırlanmıştır. Stratejik planlar kurumların kendisinin hazırlaması gereken bir strateji belgesidir ve geleceğin planlanmasını sağlar. 2020 - 2024 stratejik planımızın bir önceki 2015 - 2019 stratejik planımıza göre daha kapsamlı daha ayrıntılı daha uygulanabilir olması sağlanmıştır. Stratejik plan çalışmalarımız titizlikle yapılmış kapsam ve alanı genişletilmiştir. Dörtyol İlçemizin 5 yıllık geleceğinin öngörüsünün planlanması sağlanmıştır. Sizlerin oyları ile tekrar göreve seçilerek görevimizi 5 yıl boyunca amaç ve hedeflerimize bağlı kalarak en iyi bir şekilde hizmetimizi ve görevlerimizi Allah'ın izni ile yapacağız.

Daha önceki Belediye başkanlığım döneminde de pek çok yatırım ve hizmetleri yaptık. Bu dönemde de çok daha güzellerini yapacağız. Belediyecilik anlayışımızı 5 temel ayak üzerine oturtuyoruz.

  1. Kurumsal - Fiziki Belediyecilik
  2. Tarihi - Sosyal Belediyecilik
  3. Turizm - Kültürel Belediyecilik
  4. Bilimsel - Teknolojik Belediyecilik
  5. Çevresel - Ekolojik Belediyecilik

Yeni dönem olan 2020 - 2024 döneminde ilçemizi zora sokan niteliksiz iç göçü önleyici tedbirler ile mahallelerimiz arasında gelişmişlik farkını azaltıcı sosyal, kültürel, fiziki teknolojik, ekolojik, turizm ve tarım sanayi yatırımlarına önem vereceğiz. Herkesi bulunduğu yerinde mutlu olacağı çağdaş konforlu modern bir yaşam süreceği şehri hep beraber oluşturacağız. Amacımız Dörtyol İlçemizi Hatay'da ve Türkiye'de marka şehir haline getirmektir. Dolayısı ile Dörtyollu hemşerilerimiz hizmetlerin en iyisine layıktır. 2020 - 2024 yıllarını kapsayan stratejik planımızın hazırlanması sürecinde en üst düzeyde katılım sağlayarak çaba sarf ettik. Elimizden geldiğince sözlü ve yazılı olarak tüm tarafların dış paydaş görüşlerine başvurduk bu görüş ve önerileri stratejik planımıza yansıttık. Bu planımız sizlerin görüş öneri ve çalışmaları neticesinde son halini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli Dörtyollu hemşerilerimizin yeni dönemini kapsayan 2020 - 2024 stratejik planımız hayırlı ve uğurlu olmasını diler saygı ve selamlarımı canı gönülden sunarım.

FADIL KESKİN
DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANI