24/12/2022 20:07

Kinet Höyük

Kinet Höyük

İskenderun Körfezinin doğu kıyısında, Dörtyol ilçesinin Yeşilköy mahallesindeki Kinet Höyük, denize 500 m. mesafede yer almaktadır.

KİNET HÖYÜK, doğu Kilikya veya Kizzuwatna’daki (Çukurova’nın antik isimleri) en büyük antik yerleşmedir. Yerleşme, büyüklük veya görünüm açısından sıradışı

değildir; ancak kendisini barındıran İSSOS OVASI, Büyük İskender’in MÖ. 333 yılında Pers Kralı Darius’u burada yenmesiyle ünlenmiştir. Kinet’in ovanın baskın kenti olarak bölgeye adını vermiş olması ve antik Issos (Hititçe Izziya) olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Kinet’teki 5000 yıllık aynı bölgeye yapılanma süreci, 3,3 hektardan daha büyük bir alana yayılan, 20 yerleşme katını içeren ve 26 m. yükseklikte bir höyük oluşturmuştur. Erken Tunç Çağından (M.Ö. 3. binyıl) Orta Demir Çağına (M.Ö. 8. yy.) kadar yerleşme, höyüğün kuzeyindeki alçak arazide yer alan bir kenti de içermektedir.

Antik çağlarda Kinet geçimini, sahip olduğu iki liman sayesinde sağlamaktaydı: kuzeyindeki doğal koy ve güneyindeki, bugün 2,5 km. öteye kaymış olan Deliçay ırmağının antik çağlardaki ağzı. Kinet böylece, bir nehir halicinin kuzey kıyısını korunaklı bir liman olarak kullanmıştır.