21/03/2024 12:17

İmar Uygulaması (Yeşilköy 567, 568, 1327....)parseller Hk.

Yeşilköy Mahallesi 567, 568, 1327, 1328, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435 ve1436 no.lu Parseller ile 597, 598, 620, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 778, 779, 780, 781, 783, 1058,1059, 1515, 1516, 1321, 1322, 1323 ve 1810 Parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda yapılan imar uygulaması

Dosya Adı #
İmar Uygulaması (Yeşilköy 567, 568, 1327....)parseller Hk. Görüntüle