yapılan kadastro güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalar sonucunda hazırlanan askı ilan cetvelleri ve pafta kopyaları 3402 sayılı kadastro Kanunu' nun 11. maddesine göre 18.04.2022 tarihinde (19.04.2022ila 18.05.2022 tarihleri) arasında Belediyemizde ve Tapu müdürlüğünde 30 gün süreli olarak askı ilanına alınmıştır.